Адвокатско дружество "Дотова и Моллов"

English version

Важно съобщение 10.12.2016 г.: Уважаеми клиенти,
Офисите на дружеството няма да приемат клиенти за периода 15.12.2016 - 15.01.2017 г. с оглед счетоводно приключване, инвентаризация и архивиране. Сроковете за поетите ангажименти ще бъдат спазвани, съгласно договореностите и определеностите от нормативните актове и компетентните органи. Ангажиментите за явяване в заседанията по насрочените дела в периода ще се спазват съгласно насрочванията им. В случай, че имате въпроси, предложения и/или спешни призовки и съобщения, моля да се свържете с нас на имейл office@dmlawfirm.bg или на факс номер 024237952
Весели и светли празници, успешна нова 2017 г.
Адв. Дотова и адв. Моллов

  • дни.days

  • часа.hours

  • минути.minutes

  • секунди.seconds